f3: Niestandardowe sterowanie (odtwarzanie)

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

Wybierz rolę przypisaną do przycisków aparatu podczas odtwarzania.

OpcjaRolaOpis
j[ Przycisk AE-L/AF-L ]g[ Chroń ]Naciśnij element sterujący, aby zabezpieczyć bieżące zdjęcie.
c[ Ocena ]Po naciśnięciu elementu sterującego można naciskać 4 lub 2 albo obracać głównym pokrętłem sterującym, aby zmienić ustawienie oceny wyświetlanego obrazu.
p[ Zoom włączony/wyłączony ]Naciśnij element sterujący, aby powiększyć obszar wokół bieżącego punktu ostrości (współczynnik powiększenia jest wybierany z góry). Naciśnij ponownie, aby anulować powiększenie.
  • Aby wybrać współczynnik powiększenia, wyróżnij opcję [ Zoom wł./wył . ] i naciśnij przycisk 2 .
  • Powiększenie jest dostępne zarówno w widoku pełnoekranowym, jak i widoku miniatur.
[ Brak ]Kontrola nie ma wpływu.
k[ Przycisk OK ]*n[ Miniaturka włączona/wyłączona ]Naciskaj element sterujący, aby przełączać między odtwarzaniem pełnoekranowym, odtwarzaniem 4, 9 i 72 miniatur oraz odtwarzaniem kalendarza.
o[ Zobacz histogramy ]Gdy element sterujący jest wciśnięty, wyświetlany jest histogram. Wyświetlanie histogramu jest dostępne zarówno w widoku pełnoekranowym, jak iw widoku miniatur.
p[ Zoom włączony/wyłączony ]Naciśnij element sterujący, aby powiększyć obszar wokół bieżącego punktu ostrości (współczynnik powiększenia jest wybierany z góry). Naciśnij ponownie, aby anulować powiększenie.
  • Aby wybrać współczynnik powiększenia, wyróżnij opcję [ Zoom wł./wył . ] i naciśnij przycisk 2 .
  • Powiększenie jest dostępne zarówno w widoku pełnoekranowym, jak i widoku miniatur.
u[ Wybierz folder ]Naciśnij element sterujący, aby wyświetlić okno dialogowe [ Wybierz folder ], w którym możesz wybrać folder do odtwarzania.
  1. Niezależnie od wybranej opcji naciśnięcie J , gdy film jest wyświetlany na pełnym ekranie, powoduje rozpoczęcie odtwarzania filmu.

A Ustawienia niestandardowe: precyzyjna regulacja ustawień aparatu