f3: Niestandardowe elementy sterujące (odtwarzanie)

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

Wybierz rolę przypisaną do przycisków aparatu podczas odtwarzania.

OpcjaRolaOpis
j[ Przycisk AE-L/AF-L ]g[ Chroń ]Naciśnij element sterujący, aby chronić bieżący obraz.
c[ Ocena ]Po naciśnięciu elementu sterującego można naciskać 4 lub 2 lub obracać głównym pokrętłem sterowania, aby zmienić ustawienie oceny wyświetlanego obrazu.
p[ Zoom wł./wył. ]Naciśnij element sterujący, aby powiększyć obraz na obszarze wokół bieżącego punktu ostrości (współczynnik powiększenia jest wybierany z góry). Naciśnij ponownie, aby anulować powiększanie.
  • Aby wybrać współczynnik powiększenia, wyróżnij [ Zoom wł./wył .] i naciśnij 2 .
  • Zoom jest dostępny zarówno podczas odtwarzania pełnoekranowego, jak i miniatur.
[ Brak ]Kontrola nie ma żadnego efektu.
k[ Przycisk OK ]*n[ Miniatura wł./wył. ]Naciśnij element sterujący, aby przełączać się między widokiem pełnoekranowym, widokiem miniatur 4, 9 i 72 klatek oraz widokiem kalendarza.
o[ Zobacz histogramy ]Po naciśnięciu elementu sterującego wyświetlany jest histogram. Wyświetlanie histogramu jest dostępne zarówno w widoku pełnoekranowym, jak i miniatur.
p[ Zoom wł./wył. ]Naciśnij element sterujący, aby powiększyć obraz na obszarze wokół bieżącego punktu ostrości (współczynnik powiększenia jest wybierany z góry). Naciśnij ponownie, aby anulować powiększanie.
  • Aby wybrać współczynnik powiększenia, wyróżnij [ Zoom wł./wył .] i naciśnij 2 .
  • Zoom jest dostępny zarówno podczas odtwarzania pełnoekranowego, jak i miniatur.
u[ Wybierz folder ]Naciśnij element sterujący, aby wyświetlić okno dialogowe [ Wybierz folder ], w którym możesz wybrać folder do odtwarzania.
  1. Niezależnie od wybranej opcji, naciśnięcie J podczas wyświetlania filmu na pełnym ekranie rozpoczyna odtwarzanie filmu.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu