d2: Maksymalna liczba strzałów na serię

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

Maksymalną liczbę zdjęć, które można wykonać w jednej serii w trybach zdjęć seryjnych, można ustawić na dowolną wartość z zakresu od 1 do 100.

  • Zwróć uwagę, że niezależnie od wybranej opcji nie ma ograniczeń co do liczby zdjęć, które można zrobić w jednej serii, gdy czas otwarcia migawki wynoszący 1 s lub dłuższy jest wybrany w trybie S lub M .

Bufor pamięci

Ustawienie osobiste d2 [ Maksymalna liczba zdjęć na serię ] służy do wybierania liczby zdjęć, które można wykonać w jednej serii. Liczba zdjęć, które można wykonać przed zapełnieniem bufora pamięci i zwolnieniem fotografowania, zależy od jakości zdjęcia i innych ustawień. Gdy bufor jest pełny, aparat wyświetli „ r00 ”, a liczba klatek na sekundę spadnie.

A Ustawienia niestandardowe: precyzyjna regulacja ustawień aparatu