d2: Maksymalna liczba strzałów na serię

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

Maksymalną liczbę zdjęć, które można wykonać w jednej serii w trybie zdjęć seryjnych, można ustawić na dowolną wartość z zakresu od 1 do 100.

  • Zwróć uwagę, że niezależnie od wybranej opcji, nie ma ograniczeń co do liczby zdjęć, które można zrobić w jednej serii, jeśli w trybie S lub M wybrany jest czas otwarcia migawki 1 s lub dłuższy.

Bufor pamięci

Ustawienie osobiste d2 [ Maksymalna liczba zdjęć na serię ] służy do wybierania liczby zdjęć, które można wykonać w jednej serii. Liczba zdjęć, które można zrobić przed wypełnieniem bufora pamięci i spowolnieniem fotografowania, zależy od jakości obrazu i innych ustawień. Gdy bufor jest pełny, aparat wyświetli „ r00 ”, a szybkość wyświetlania klatek spadnie.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu