Ochrona zdjęć przed usunięciem

Zdjęcia można zabezpieczyć przed przypadkowym usunięciem. Zabezpieczone zdjęcia zostaną jednak usunięte po sformatowaniu karty pamięci.

  1. Naciśnij przycisk K , aby rozpocząć odtwarzanie.
  2. Wybierz żądane zdjęcie i naciśnij przycisk A ( g ).
    • Chronione zdjęcia są oznaczone ikoną P
    • Aby usunąć ochronę, wyświetl lub wyróżnij zdjęcie i ponownie naciśnij przycisk A ( g ).

Usuwanie ochrony ze wszystkich zdjęć

Aby usunąć ochronę ze wszystkich zdjęć w folderze lub folderach aktualnie wybranych dla opcji [ Folder odtwarzania ] w menu odtwarzania, wybierz opcję [ Usuń ochronę wszystkich ] w menu i .