a4: używane punkty ostrości

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

Wybierz liczbę pól AF dostępnych do ręcznego wyboru pól AF, gdy dla opcji AF wybrano opcję inną niż [ Automat. wybór pola AF ], [ Automat. wybór pola AF (ludzie) lub [ Automat. wybór pola AF (zwierzęta) ]. tryb obszaru.

OpcjaOpis
6[ Wszystkie punkty ]Można wybrać każdy punkt ostrości dostępny w bieżącym trybie pola AF. Liczba dostępnych punktów różni się w zależności od trybu pola AF.
7[ Naprzemienne punkty ]Liczba dostępnych punktów ostrości zostaje zmniejszona do jednej czwartej liczby dostępnej po wybraniu opcji [ Wszystkie punkty ]. Służy do szybkiego wyboru punktu ostrości. Liczba punktów ostrości dostępnych w trybie [ Pinpoint AF ], [ Szerokoobszarowy AF (L) ], [ Szerokoobszarowy AF (L-osoby) ] lub [ Szerokoobszarowy AF (L-zwierzęta) ] nie zmienia się. .

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu