a4: Wykorzystano punkty skupienia

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

Wybierz liczbę pól AF dostępnych do ręcznego wybierania punktów ostrości, gdy opcja inna niż [ Aut. wybór pola AF ], [ Aut. wybór pola AF (ludzie) ] lub [ Aut. wybór pola AF (zwierzęta) ] jest wybrana dla tryb obszarowy.

OpcjaOpis
6[ Wszystkie punkty ]Można wybrać każdy punkt ostrości dostępny w bieżącym trybie pola AF. Liczba dostępnych punktów różni się w zależności od trybu pola AF.
7[ Punkty naprzemienne ]Liczba dostępnych punktów ostrości zostaje zmniejszona do jednej czwartej dostępnej liczby po wybraniu opcji [ Wszystkie punkty ]. Służy do szybkiego wybierania punktu ostrości. Liczba pól AF dostępnych w trybie [ Precyzyjny AF ], [ Szerokie pole AF (L) ], [ Szerokie pole AF (L-ludzie) ] lub [ Szerokie pole AF (L-zwierzęta) ] nie zmienia się .

A Ustawienia niestandardowe: precyzyjna regulacja ustawień aparatu