c1: Spust migawki AE-L

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

Wybierz, czy ekspozycja ma być blokowana po naciśnięciu spustu migawki.

OpcjaOpis
O[ Wł. (naciśnięcie do połowy) ]Naciśnięcie spustu migawki do połowy blokuje ekspozycję.
P[ Włączony (tryb zdjęć seryjnych) ]Ekspozycja jest blokowana tylko wtedy, gdy spust migawki jest wciśnięty do końca.
[ Wyłącz ]Naciśnięcie spustu migawki nie blokuje ekspozycji.

A Ustawienia niestandardowe: precyzyjna regulacja ustawień aparatu