f5: Zwolnij przycisk, aby użyć pokrętła

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

Wybranie opcji [ Tak ] umożliwia wprowadzanie regulacji, które normalnie wykonuje się przez przytrzymanie przycisku i obracanie pokrętła sterowania, po zwolnieniu przycisku. Kończy się to po ponownym naciśnięciu przycisku, naciśnięciu spustu migawki do połowy lub po upływie czasu czuwania.

  • [ Zwolnij przycisk, aby użyć pokrętła ] dotyczy elementów sterujących, do których przypisano następujące role przy użyciu ustawienia osobistego f2 [ Własne sterowanie (fotografowanie) ] lub g2 [ Własne sterowanie ]: [ Wybierz obszar zdjęcia ], [ Jakość/rozmiar zdjęcia ], [ Balans bieli ], [ Ustaw przetwarzanie obrazu ], [ Aktywna funkcja D-Lighting ], [ Pomiar ], [ Tryb lampy błyskowej/kompensacja ], [ Tryb wyzwalania migawki ], [ Tryb wyzwalania migawki (zapisz klatkę) ], [ Tryb ustawiania ostrości/Tryb pola AF ], [ Autobraketing ], [ Wielokrotna ekspozycja ], [ HDR (wysoki zakres dynamiczny) ], [ Tryb opóźnienia ekspozycji ], [ Focus peaking ], [ Wybierz numer obiektywu bez procesora ] i [ Czułość mikrofonu ].

A Ustawienia niestandardowe: precyzyjna regulacja ustawień aparatu