f5: Zwolnij przycisk, aby użyć pokrętła

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

Wybranie opcji [ Tak ] umożliwia dokonywanie regulacji, które są zwykle dokonywane przez przytrzymanie przycisku i obracanie pokrętłem sterowania, poprzez obracanie pokrętłem sterowania po zwolnieniu przycisku. Kończy się to po ponownym naciśnięciu przycisku, naciśnięciu spustu migawki do połowy lub po upływie czasu czuwania.

  • [ Przycisk zwalniający, by użyć pokrętła ] dotyczy elementów sterujących, którym przypisano następujące role za pomocą ustawienia osobistego f2 [ Osobiste elementy sterujące (fotografowanie) ] lub g2 [ Osobiste elementy sterujące ]: [ Wybierz obszar zdjęcia ], [ Jakość/rozmiar zdjęcia], [ Balans bieli ], [ Ustaw Picture Control ], [ Aktywna funkcja D-Lighting ], [ Pomiar ], [ Tryb lampy błyskowej/kompensacja ], [ Tryb wyzwalania migawki ], [ Tryb wyzwalania migawki (zapisywanie ramki) ], [ Tryb ostrości/Tryb pola AF ], [ Autobraketing ], [ Wielokrotna ekspozycja ], [ HDR (wysoki zakres dynamiki) ], [ Tryb opóźnienia ekspozycji ], [ Focus peaking ], [ Wybierz numer obiektywu bez procesora ] i [ Czułość mikrofonu ].

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu