Zapisz/ładuj ustawienia menu

  1. Przycisk G
  2. menu ustawień B

Zapisz bieżące ustawienia menu aparatu na karcie pamięci. Możesz także załadować zapisane ustawienia, co pozwala na współdzielenie ustawień menu między aparatami tego samego modelu.

  • Zapisywane są następujące ustawienia:
Ustawienia, które można zapisać i załadować
ODTWARZANIE[ Opcje wyświetlania odtwarzania ]
[ Przegląd zdjęć ]
[ Obróć wysoko ]
MENU FOTOGRAFII[ Nazewnictwo plików ]
[ Wybierz obszar obrazu ]
[ Jakość obrazu ]
[ Rozmiar obrazu ]
[ Zapis w formacie RAW ]
[ Balans bieli ]
[ Ustaw przetwarzanie obrazu ] (Własne ustawienia przetwarzania obrazu są zapisywane jako [ Auto ])
[ Przestrzeń kolorów ]
[ Aktywna funkcja D-Lighting ]
[ Redukcja szumów przy długiej ekspozycji ]
[ Red.sz.wys.ISO ]
[ Kontrola winietowania ]
[ Kompensacja dyfrakcji ]
[ Automatyczna kontrola zniekształceń ]
[ Fotografowanie z redukcją migotania ]
[ Pomiar ]
[ Sterowanie błyskiem ]
[ Tryb lampy błyskowej ]
[ Kompensacja błysku ]
[ Tryb ostrości ]
[ Tryb pola AF ]
[ Redukcja drgań ] (dostępne opcje różnią się w zależności od obiektywu)
[ Autobracketing ]
MENU NAGRYWANIA WIDEO[ Nazewnictwo plików ]
[ Rozmiar klatki/liczba klatek na sekundę ]
[ Jakość wideo ]
[ Typ pliku wideo ]
[ Balans bieli ]
[ Ustaw przetwarzanie obrazu ] (Własne ustawienia przetwarzania obrazu są zapisywane jako [ Auto ])
[ Aktywna funkcja D-Lighting ]
[ Red.sz.wys.ISO ]
[ Kontrola winietowania ]
[ Kompensacja dyfrakcji ]
[ Automatyczna kontrola zniekształceń ]
[ Redukcja migotania ]
[ Pomiar ]
[ Tryb ostrości ]
[ Tryb pola AF ]
[ Redukcja drgań ] (dostępne opcje różnią się w zależności od obiektywu)
[ Elektroniczna wirtualna rzeczywistość ]
[ Czułość mikrofonu ]
[ Tłumik ]
[ Pasmo przenoszenia ]
[ Redukcja szumu wiatru ]
[ Kod czasowy ] (z wyjątkiem [ Pochodzenie kodu czasowego ])
MENU USTAWIEŃ WŁASNYCHWszystkie przedmioty
MENU USTAWIEŃ[ Język ]
[ Strefa czasowa i data ] (z wyjątkiem opcji [ Data i godzina ])
[ Wybór trybu monitora granicznego ]
[ Wyświetlanie informacji ]
[ Dane obiektywu bez procesora ]
[ Zapisz pozycję ostrości ]
[ Komentarz do obrazu ]
[ Informacje o prawach autorskich ]
[ Opcje sygnału dźwiękowego ]
[ Sterowanie dotykowe ]
[ HDMI ]
[ Zasilanie USB ]
[ Oszczędzanie energii (tryb zdjęć) ]
[ Blokada pustego gniazda ]

Zapisz ustawienia menu

Zapisz ustawienia na karcie pamięci. Jeśli karta jest pełna, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie i ustawienia nie zostaną zapisane. Zapisane ustawienia mogą być używane tylko z innymi aparatami tego samego modelu.

Załaduj ustawienia menu

Załaduj zapisane ustawienia z karty pamięci. Należy pamiętać, że opcja [ Załaduj ustawienia menu ] jest dostępna tylko wtedy, gdy włożona jest karta pamięci zawierająca zapisane ustawienia.

Zapisane ustawienia

Ustawienia są zapisywane w plikach o nazwie „NCSET***”. „***” to identyfikator, który różni się w zależności od aparatu. Aparat nie będzie mógł załadować ustawień, jeśli nazwa pliku zostanie zmieniona.