A Ustawienia niestandardowe: precyzyjna regulacja ustawień aparatu

Aby wyświetlić ustawienia osobiste, wybierz kartę A w menu aparatu.

Ustawienia niestandardowe służą do dostosowywania ustawień aparatu do indywidualnych preferencji. Menu ustawień niestandardowych jest podzielone na dwa poziomy.

Dostępne są następujące ustawienia niestandardowe: 1

  1. Pozycje zmodyfikowane w stosunku do wartości domyślnych są oznaczone gwiazdkami („ U ”).
  2. Dostępne tylko ze zgodnymi obiektywami.

Zobacz też

„Domyślne ustawienia menu ustawień niestandardowych” (Ustawienia domyślne menu ustawień niestandardowych )