d6: Sekwencja numerów plików

 1. Przycisk G
 2. Menu A niestandardowych

Wybierz opcję numerowania plików.

OpcjaOpis
[ ]Po utworzeniu nowego folderu lub włożeniu nowej karty pamięci do aparatu numeracja plików będzie kontynuowana od ostatniego użytego numeru. Upraszcza to zarządzanie plikami, minimalizując występowanie zduplikowanych nazw plików, gdy używanych jest wiele kart.
[ Wyłącz ]Po utworzeniu nowego folderu lub włożeniu nowej karty pamięci numeracja plików rozpoczyna się od 0001. Jeśli bieżący folder zawiera już zdjęcia, numeracja plików będzie kontynuowana od najwyższego numeru pliku w bieżącym folderze.
Jeśli wybierzesz [ Wył .] po wybraniu [ Wł. ], aparat zapisze bieżący numer pliku. Numeracja plików zostanie wznowiona od wcześniej zapisanej wartości przy następnym wybraniu opcji [ .].
[ Resetuj ]Zresetuj numerację plików dla opcji [ .]. Jeśli bieżący folder jest pusty, numeracja plików rozpocznie się od 0001 wraz z wykonaniem następnego zdjęcia. Jeśli bieżący folder zawiera zdjęcia, następnemu zrobionemu zdjęciu zostanie przypisany numer pliku poprzez dodanie jednego do najwyższego numeru pliku w bieżącym folderze.

Sekwencja numerów plików

 • Jeśli zdjęcie zostanie zrobione, gdy bieżący folder zawiera zdjęcie o numerze 9999, zostanie utworzony nowy folder, a numeracja plików rozpocznie się od 0001.
 • Gdy bieżący numer folderu osiągnie 999, aparat nie będzie już mógł tworzyć nowych folderów, a spust migawki zostanie zablokowany, jeśli:
  • bieżący folder zawiera 5000 zdjęć (dodatkowo nagrywanie wideo zostanie wyłączone, jeśli aparat wyliczy, że z liczby plików potrzebnych do nagrania wideo o maksymalnej długości wynika, że folder zawiera ponad 5000 plików), lub
  • bieżący folder zawiera zdjęcie o numerze 9999 (dodatkowo nagrywanie wideo zostanie wyłączone, jeśli aparat obliczy, że liczba plików potrzebnych do nagrania filmu o maksymalnej długości dałaby plik o numerze większym niż 9999).
  Aby wznowić fotografowanie, wybierz opcję [ Resetuj ] dla ustawienia osobistego d6 [ Kolejność numerów plików ], a następnie sformatuj kartę pamięci lub włóż nową kartę pamięci.

Numeracja folderów

 • Jeśli zdjęcie zostanie zrobione, gdy bieżący folder zawiera 5000 zdjęć lub zdjęcie o numerze 9999, zostanie utworzony nowy folder i wybrany jako folder bieżący.
 • Nowemu folderowi przypisywany jest numer o jeden wyższy niż bieżący numer folderu. Jeśli folder o tym numerze już istnieje, nowemu folderowi zostanie przypisany najniższy dostępny numer folderu.

A Ustawienia niestandardowe: precyzyjna regulacja ustawień aparatu