Długa ekspozycja NR

  1. Przycisk G
  2. C menu fotografowania

Zmniejsz „szum” (jasne punkty lub mgłę) na zdjęciach zrobionych przy długich czasach otwarcia migawki.

OpcjaOpis
[ ]Redukcja szumów na zdjęciach zrobionych z czasem otwarcia migawki dłuższym niż 1 s.
[ Wyłącz ]Wyłączona redukcja szumów przy długiej ekspozycji.

Redukcja szumów przy długim czasie ekspozycji jest przeprowadzana po zrobieniu zdjęcia. Podczas przetwarzania na ekranie fotografowania pojawi się komunikat [ Wykonywanie redukcji szumów ]. Nie można robić zdjęć, dopóki komunikat nie zniknie z wyświetlacza. Czas potrzebny na obróbkę zdjęć po zrobieniu mniej więcej się podwaja.

Redukcja szumów przy długim czasie ekspozycji

Jeśli aparat zostanie wyłączony przed zakończeniem przetwarzania, zdjęcie zostanie zapisane, ale redukcja szumów nie zostanie przeprowadzona.