Długa ekspozycja NR

  1. Przycisk G
  2. C menu robienia zdjęć

Redukcja „szumów” (jasnych punktów lub mgły) na zdjęciach robionych przy długich czasach otwarcia migawki.

OpcjaOpis
[ ]Redukcja szumów na zdjęciach robionych przy czasach otwarcia migawki dłuższych niż 1 s.
[ Wył ]Redukcja szumów przy długiej ekspozycji wyłączona.

Redukcja szumów przy długiej ekspozycji jest wykonywana po zrobieniu zdjęcia. Podczas przetwarzania na ekranie fotografowania zostanie wyświetlony komunikat [ Wykonywanie redukcji szumów ]. Nie można robić zdjęć, dopóki komunikat nie zniknie z wyświetlacza. Czas potrzebny na przetworzenie zdjęć po ich wykonaniu mniej więcej się podwaja.

Redukcja szumów przy długich ekspozycjach

Jeśli aparat zostanie wyłączony przed zakończeniem przetwarzania, zdjęcie zostanie zapisane, ale redukcja szumów nie zostanie wykonana.