Bluetooth i Wi-Fi (bezprzewodowa sieć LAN)

Ten produkt podlega przepisom eksportowym Stanów Zjednoczonych (EAR). Zezwolenie rządu Stanów Zjednoczonych nie jest wymagane w przypadku eksportu do krajów innych niż wymienione poniżej, które w chwili pisania tego tekstu są objęte embargiem lub specjalnymi kontrolami: Kuba, Iran, Korea Północna, Sudan i Syria (lista może ulec zmianie).

Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych może być zabronione w niektórych krajach lub regionach. Przed użyciem funkcji bezprzewodowych tego produktu poza krajem zakupu należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem firmy Nikon.

Nadajnik Bluetooth w tym urządzeniu działa w paśmie 2,4 GHz.

Uwaga dla klientów w USA i Kanadzie

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 FCC Rules and Innovation, Science and Economic Development Canada, niewymagającymi licencji kanałami RSS. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE FCC

FCC wymaga powiadomienia użytkownika, że wszelkie zmiany lub modyfikacje dokonane w tym urządzeniu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę Nikon Corporation, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Zgodność z wymaganiami FCC 15.407(c)

Transmisja danych jest zawsze inicjowana przez oprogramowanie, które jest przekazywane przez MAC, poprzez cyfrowe i analogowe pasmo podstawowe, a na końcu do układu RF. Kilka pakietów specjalnych jest inicjowanych przez MAC. Są to jedyne sposoby, w jakie część cyfrowego pasma podstawowego włączy nadajnik RF, który następnie wyłączy na końcu pakietu. Dlatego nadajnik będzie włączony tylko podczas transmisji jednego z wyżej wymienionych pakietów. Innymi słowy, to urządzenie automatycznie przerywa transmisję w przypadku braku informacji do przesłania lub awarii operacyjnej.

Tolerancja częstotliwości: ±20 ppm

Istnieją modele obsługujące tylko 2,4 GHz lub modele obsługujące 2,4 GHz / 5 GHz. Model sprzedaży Guam jest kompatybilny tylko z 2,4 GHz.

Oświadczenie FCC dotyczące zakłóceń częstotliwości radiowych

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub więcej z następujących środków:

 • Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
 • Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
 • Podłącz urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 • Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Kolokacja

Tego nadajnika nie wolno umieszczać ani obsługiwać w połączeniu z jakąkolwiek inną anteną lub nadajnikiem.

Nikon Inc., 1300 Walt Whitman Road, Melville, Nowy Jork 11747-3064, USA
Tel.: 631-547-4200

Oświadczenie FCC/ISED o narażeniu na działanie fal radiowych

Dostępne dowody naukowe nie wskazują, aby jakiekolwiek problemy zdrowotne były związane z używaniem urządzeń bezprzewodowych o niskim poborze mocy. Nie ma jednak dowodów na to, że te urządzenia bezprzewodowe o niskim poborze mocy są całkowicie bezpieczne. Urządzenia bezprzewodowe o niskim poborze mocy podczas użytkowania emitują niskie poziomy energii o częstotliwości radiowej (RF) w zakresie mikrofal. Podczas gdy wysokie poziomy RF mogą powodować skutki zdrowotne (poprzez ogrzewanie tkanki), narażenie na niskie poziomy RF, które nie powodują efektów cieplnych, nie powoduje żadnych znanych negatywnych skutków zdrowotnych. Wiele badań ekspozycji na niskie poziomy RF nie wykazało żadnych skutków biologicznych. Niektóre badania sugerują, że mogą wystąpić pewne efekty biologiczne, ale takie wyniki nie zostały potwierdzone dodatkowymi badaniami. Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z limitami narażenia na promieniowanie FCC/ISED określonymi dla niekontrolowanego środowiska i spełnia wytyczne FCC dotyczące narażenia na promieniowanie o częstotliwości radiowej (RF) oraz RSS-102 zasad narażenia na promieniowanie o częstotliwości radiowej (RF). Zapoznaj się z raportem z testu SAR przesłanym na stronę internetową FCC.

Zgodność z RSS-247 wydanie 2 §6.4

Transmisja danych jest zawsze inicjowana przez oprogramowanie, które jest przekazywane przez MAC, poprzez cyfrowe i analogowe pasmo podstawowe, a na końcu do układu RF. Kilka pakietów specjalnych jest inicjowanych przez MAC. Są to jedyne sposoby, w jakie część cyfrowego pasma podstawowego włączy nadajnik RF, który następnie wyłączy na końcu pakietu. Dlatego nadajnik będzie włączony tylko podczas transmisji jednego z wyżej wymienionych pakietów. Innymi słowy, to urządzenie automatycznie przerywa transmisję w przypadku braku informacji do przesłania lub awarii operacyjnej.

Uwaga dla klientów w Kanadzie

Tylko do użytku w pomieszczeniach (5150-5350 MHz).

Uwaga dla klientów w Europie i krajach, w których obowiązuje dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych

Niniejszym firma Nikon Corporation oświadcza, że urządzenie radiowe typu Z fc jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełne teksty deklaracji zgodności UE są dostępne pod następującymi adresami internetowymi:
https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N2016.pdf

Wi-Fi

 • Częstotliwość robocza:
  • 2412–2462 MHz (kanał 11; Afryka, Azja, Boliwia, Europa i Oceania)
  • 2412–2462 MHz (kanał 11), 5180–5825 MHz ( 5180–5580 MHz, 5660–5700 MHz i 5745–5825 MHz) (USA, Kanada, Meksyk)
  • 2412–2462 MHz (kanał 11), 5180–5805 MHz ( 5180–5320 MHz i 5745–5805 MHz) (inne kraje obu Ameryk)
 • Maksymalna moc wyjściowa (EIRP):
  • Pasmo 2,4 GHz: 8,1 dBm
  • Pasmo 5 GHz: 7,9 dBm (kraje obu Ameryk)

Bluetooth

 • Częstotliwość pracy:
  • Bluetooth: 2402–2480 MHz
  • Bluetooth o niskim zużyciu energii: 2402–2480 MHz
 • Maksymalna moc wyjściowa (EIRP):
  • Bluetooth: 2,6 dBm
  • Bluetooth o niskim zużyciu energii: 1,1 dBm

Uwaga dla klientów w Singapurze

To urządzenie jest zgodne z przepisami dotyczącymi częstotliwości radiowych. Poniżej podano treść etykiet certyfikacyjnych, które nie zostały umieszczone na urządzeniu.

Uwaga dla klientów w Nigerii

Uwaga dla klientów w Tajlandii

Bezpieczeństwo

Chociaż jedną z zalet tego produktu jest to, że pozwala on innym na swobodne łączenie się w celu bezprzewodowej wymiany danych w dowolnym miejscu w jego zasięgu, jeśli zabezpieczenia nie są włączone, mogą wystąpić następujące sytuacje:

 • Kradzież danych: złośliwe osoby trzecie mogą przechwytywać transmisje bezprzewodowe w celu kradzieży identyfikatorów użytkowników, haseł i innych danych osobowych.
 • Nieautoryzowany dostęp: nieautoryzowani użytkownicy mogą uzyskać dostęp do sieci i zmienić dane lub wykonać inne złośliwe działania. Należy pamiętać, że ze względu na konstrukcję sieci bezprzewodowych wyspecjalizowane ataki mogą umożliwiać nieautoryzowany dostęp nawet przy włączonych zabezpieczeniach.
 • Niezabezpieczone sieci: Łączenie się z otwartymi sieciami może spowodować nieautoryzowany dostęp. Korzystaj tylko z bezpiecznych sieci.

Oznakowanie zgodności

Niektóre informacje dotyczące norm, z którymi zgodny jest aparat, można wyświetlić za pomocą opcji [ Oznaczenie zgodności ] w menu ustawień.

Certyfikaty