Wkładanie baterii i karty pamięci

 • Wyłącz aparat przed włożeniem lub wyjęciem baterii i karty pamięci.
 • Używając baterii do przytrzymania pomarańczowego zatrzasku baterii wciśniętego w bok, wsuń baterię do komory baterii, aż zatrzask zablokuje ją na swoim miejscu.
 • Trzymając kartę pamięci we wskazanym kierunku, wsuń ją prosto do gniazda, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

Wyjmowanie baterii

Aby wyjąć akumulator, wyłącz aparat i otwórz pokrywę komory akumulatora/gniazda karty pamięci. Naciśnij zatrzask akumulatora w kierunku wskazanym strzałką, aby zwolnić akumulator, a następnie wyjmij akumulator ręcznie.

Wyjmowanie karty pamięci

Po upewnieniu się, że lampka dostępu do karty pamięci jest wyłączona, wyłącz aparat i otwórz pokrywę komory akumulatora/gniazda karty pamięci. Naciśnij kartę pamięci, aby ją wysunąć ( q ), a następnie wyciągnij, aby ją wyjąć ( w ).

Poziom baterii

 • Poziom naładowania akumulatora jest pokazywany na ekranie fotografowania, gdy aparat jest włączony.
  Monitor
  Wizjer
 • Wyświetlany poziom naładowania akumulatora zmienia się wraz ze zmniejszaniem się poziomu naładowania akumulatora, od L do K i H . Kiedy poziom naładowania akumulatora spadnie do H , przerwij fotografowanie i naładuj akumulator lub przygotuj zapasowy akumulator.
 • Jeśli pojawi się komunikat [ Spust migawki zablokowany. Naładuj baterię. ], naładuj lub wymień baterię.

Licznik czasu czuwania

Aparat wykorzystuje licznik czasu czuwania, aby zmniejszyć zużycie baterii. Jeśli przez około 30 sekund nie zostaną wykonane żadne czynności, licznik czasu czuwania wygaśnie, a monitor, wizjer i panel kontrolny zostaną wyłączone. Na kilka sekund przed wyłączeniem wyświetlacze zostaną przyciemnione. Można je ponownie włączyć, naciskając spust migawki do połowy. Czas, po którym licznik czasu czuwania wygaśnie automatycznie, można wybrać za pomocą ustawienia osobistego c3 [ Opóźnienie wyłączenia ] > [Czas czuwania ].

Liczba pozostałych ekspozycji

 • Gdy aparat jest włączony, ekran fotografowania pokazuje liczbę zdjęć, które można zrobić przy bieżących ustawieniach.
 • Wartości powyżej 1000 są zaokrąglane w dół do najbliższej setki. Na przykład wartości między 1500 a 1599 są wyświetlane jako 1,5 k.
  Monitor
  Wizjer