b3: Precyzyjna regulacja optymalnej ekspozycji

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

Użyj tej opcji, aby precyzyjnie dostroić wartość ekspozycji wybraną przez aparat; ekspozycję można precyzyjnie wyregulować oddzielnie dla każdej metody pomiaru. Ekspozycję można regulować w górę w celu uzyskania jaśniejszej ekspozycji lub w dół w celu uzyskania ciemniejszej ekspozycji w zakresie od +1 do -1 EV w krokach co 1/6 EV. Wartość domyślna to 0.

Precyzyjna regulacja ekspozycji

Niezależnie od opcji wybranej dla ustawienia osobistego b3 [ Precyzyjna regulacja ekspozycji ] ikona kompensacji ekspozycji ( E ) nie będzie wyświetlana. Jedynym sposobem określenia stopnia zmiany ekspozycji jest wyświetlenie wartości w menu precyzyjnej korekty ustawienia osobistego b3.

A Ustawienia niestandardowe: precyzyjna regulacja ustawień aparatu