f6: Odwróć wskaźniki

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

Wybierz, czy wskaźnik ekspozycji ma być wyświetlany z wartościami ujemnymi po lewej stronie i wartościami dodatnimi po prawej stronie, czy z wartościami dodatnimi po lewej stronie i wartościami ujemnymi po prawej stronie.

OpcjaOpis
VWskaźnik jest wyświetlany z wartościami dodatnimi po lewej stronie i wartościami ujemnymi po prawej stronie.
WWskaźnik jest wyświetlany z wartościami ujemnymi po lewej stronie i wartościami dodatnimi po prawej stronie.

A Ustawienia niestandardowe: precyzyjna regulacja ustawień aparatu