Usunąć

  1. Przycisk G
  2. D menu odtwarzania

Usuń wiele obrazów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „ Usuwanie wielu zdjęć ” ( Usuwanie wielu zdjęć ).

OpcjaOpis
Q[ Wybrane zdjęcia ]Usuń wybrane zdjęcia.
i[ Zdjęcia zrobione w wybrane dni ]Usuń wszystkie zdjęcia zrobione w wybrane dni.
R[ Wszystkie zdjęcia ]Usuń wszystkie zdjęcia w folderze aktualnie wybranym w opcji [ Folder odtwarzania ] w menu odtwarzania.