Usuwać

  1. Przycisk G
  2. D odtwarzania

Usuń wiele obrazów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Usuwanie wielu zdjęć” (Usuwanie wielu zdjęć ).

OpcjaOpis
Q[ Wybrane zdjęcia ]Usuń wybrane zdjęcia.
i[ Zdjęcia wykonane w wybranych terminach ]Usuń wszystkie zdjęcia zrobione w wybranych dniach.
R[ Wszystkie zdjęcia ]Usuń wszystkie zdjęcia w folderze aktualnie wybranym dla [ Folder odtwarzania ] w menu odtwarzania.