Przed skontaktowaniem się z obsługą klienta

Możesz rozwiązać wszelkie problemy z aparatem, wykonując poniższe czynności. Sprawdź tę listę przed skonsultowaniem się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem firmy Nikon.

KROK 1Sprawdź listę typowych problemów.
Typowe problemy i rozwiązania są wymienione w następujących sekcjach:
KROK 2Wyłącz aparat i wyjmij akumulator, a następnie odczekaj około minuty, włóż ponownie akumulator i włącz aparat.
Aparat może kontynuować zapisywanie danych na karcie pamięci po wykonaniu zdjęcia. Odczekaj co najmniej minutę przed wyjęciem baterii.
KROK 3Przeszukaj strony internetowe firmy Nikon.
KROK 4Skonsultuj się z autoryzowanym serwisem firmy Nikon.

Przywracanie ustawień domyślnych

  • W zależności od bieżących ustawień niektóre elementy menu i inne funkcje mogą być niedostępne. Aby uzyskać dostęp do elementów menu, które są wyszarzone lub funkcji, które w innym przypadku są niedostępne, spróbuj przywrócić ustawienia domyślne za pomocą elementu [ Resetuj wszystkie ustawienia ] w menu ustawień.
  • Należy jednak pamiętać, że profile sieci bezprzewodowych, informacje o prawach autorskich i inne wpisy utworzone przez użytkowników również zostaną zresetowane. Po zresetowaniu ustawień nie można przywrócić.