Przed skontaktowaniem się z obsługą klienta

Możesz rozwiązać wszelkie problemy z aparatem, wykonując poniższe czynności. Sprawdź tę listę przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem firmy Nikon.

KROK 1Sprawdź listę typowych problemów.
Typowe problemy i rozwiązania są wymienione w następujących sekcjach:
KROK 2Wyłącz aparat i wyjmij baterię, a następnie odczekaj około minuty, włóż ponownie baterię i włącz aparat.
Po wykonaniu zdjęcia aparat może nadal zapisywać dane na karcie pamięci. Odczekaj co najmniej minutę przed wyjęciem baterii.
KROK 3Przeszukuj witryny firmy Nikon.
KROK 4Skonsultuj się z autoryzowanym serwisem firmy Nikon.

Przywracanie ustawień domyślnych

  • W zależności od bieżących ustawień niektóre pozycje menu i inne funkcje mogą być niedostępne. Aby uzyskać dostęp do pozycji menu, które są wyszarzone lub funkcji, które są niedostępne w inny sposób, spróbuj przywrócić ustawienia domyślne za pomocą elementu [ Resetuj wszystkie ustawienia ] w menu ustawień.
  • Należy jednak pamiętać, że profile sieci bezprzewodowej, informacje o prawach autorskich i inne wpisy wygenerowane przez użytkowników również zostaną zresetowane. Po zresetowaniu ustawień nie można przywrócić.