Aktualizacja oprogramowania aparatu

Aby wyświetlić wersję oprogramowania sprzętowego aparatu lub zaktualizować oprogramowanie sprzętowe aparatu, wybierz [ Wersja oprogramowania ] w menu ustawień.

Aktualizacje można przeprowadzać za pomocą komputera lub urządzenia inteligentnego.

  • Komputer : Sprawdź Centrum pobierania Nikon , aby uzyskać dostęp do nowych wersji oprogramowania sprzętowego aparatu. Informacje na temat przeprowadzania aktualizacji są dostępne na stronie pobierania oprogramowania sprzętowego.
    https://downloadcenter.nikonimglib.com/
  • Urządzenie inteligentne : jeśli urządzenie inteligentne zostało sparowane z aparatem za pomocą aplikacji SnapBridge , aplikacja automatycznie powiadomi o udostępnieniu aktualizacji, a następnie będzie można pobrać aktualizację na kartę pamięci aparatu za pośrednictwem urządzenia inteligentnego. Informacje na temat przeprowadzania aktualizacji można znaleźć w pomocy online SnapBridge . Należy pamiętać, że automatyczne powiadomienia mogą nie być wyświetlane dokładnie w tym samym czasie, gdy aktualizacje są udostępniane w Centrum pobierania Nikon .