Zgodne obiektywy i akcesoria

Aparatu można używać ze wszystkimi obiektywami z mocowaniem Z.


Sprawdź, czy nazwa obiektywu zawiera „ NIKKOR Z ”.

Zgodne obiektywy z mocowaniem F

Obiektywy z mocowaniem F można montować w kamerach z mocowaniem Z za pomocą adaptera mocowania FTZ.

  • Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w zależności od używanego obiektywu.

Informacje o obiektywach z mocowaniem F, których można używać z aparatami z mocowaniem Z, oraz o wszelkich ograniczeniach, które mogą mieć zastosowanie, można znaleźć w artykule Zgodne obiektywy z mocowaniem F, dostępnym w Centrum pobierania firmy Nikon:
https://downloadcenter.nikonimglib.com/en/products/491/FTZ.html