Zresetuj ustawienia niestandardowe

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

Przywróć ustawienia niestandardowe do ich wartości domyślnych.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu