Zresetuj ustawienia niestandardowe

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

Przywróć ustawienia niestandardowe do wartości domyślnych.

A Ustawienia niestandardowe: precyzyjna regulacja ustawień aparatu