Opcje sygnału dźwiękowego

 1. Przycisk G
 2. menu ustawień B

Włączanie/wyłączanie sygnału dźwiękowego

Włącz lub wyłącz głośnik.

 • Jeśli wybrano [ .] dla [ Sygnał wł./wył .], sygnał dźwiękowy rozlega się, gdy:
  • samowyzwalacz odlicza,
  • fotografowanie z interwalometrem, nagrywanie filmów poklatkowych lub przesunięcie ostrości kończy się,
  • aparat ustawia ostrość w trybie fotografowania (zwróć uwagę, że nie ma to zastosowania, jeśli jako tryb ustawiania ostrości wybrano AF-C lub gdy wybrano AF-A i fotografujesz w trybie AF-C , a dla ustawienia osobistego a2 [ AF -S wybór priorytetu ]),
  • używane są elementy sterujące dotykiem lub
  • spust migawki zostanie naciśnięty, gdy w aparacie znajduje się karta pamięci chroniona przed zapisem.
 • Wybierz opcję [ Wył. (tylko sterowanie dotykowe) ], aby wyłączyć sygnał dźwiękowy sterowania dotykowego i włączyć go do innych celów.
 • Gdy opcja [ .] jest wybrana dla opcji [ Ciche zdjęcia ] w menu fotografowania, sygnał dźwiękowy nie zostanie wyemitowany, gdy aparat ustawi ostrość lub gdy samowyzwalacz działa, niezależnie od ustawień wybranych w opcji [ Opcje sygnału dźwiękowego ].

Tom

Dostosuj głośność sygnału dźwiękowego.

Poziom

Wybierz wysokość sygnału dźwiękowego spośród opcji [ Wysoki ] i [ Niski ].