a9: Opcje punktu ostrości

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

Wybierz jedną z poniższych opcji wyświetlania punktu ostrości.

Tryb ręcznego ustawiania ostrości

OpcjaOpis
[ ]Punkt ostrości jest wyświetlany przez cały czas w trybie ręcznego ustawiania ostrości.
[ Wył ]Punkt ostrości jest wyświetlany tylko podczas wyboru punktu ostrości.

Wspomaganie AF z dynamicznym wyborem pola

Wybierz, czy zarówno wybrany punkt ostrości, jak i otaczające punkty ostrości mają być wyświetlane w trybie AF z dynamicznym wyborem pola.

OpcjaOpis
[ ]Wyświetl zarówno wybrany punkt ostrości, jak i otaczające punkty ostrości.
[ Wył ]Wyświetl tylko wybrany punkt ostrości.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu