a9: Opcje punktów ostrości

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

Wybierz jedną z poniższych opcji wyświetlania punktów ostrości.

Tryb ręcznego ustawiania ostrości

OpcjaOpis
[ ]Punkt ostrości jest wyświetlany przez cały czas w trybie ręcznego ustawiania ostrości.
[ Wyłącz ]Punkt ostrości jest wyświetlany tylko podczas wyboru punktu ostrości.

Wspomaganie AF z dynamicznym obszarem

Wybierz, czy w trybie AF z dynamicznym wyborem pola ma być wyświetlany zarówno wybrany punkt ostrości, jak i otaczające go punkty ostrości.

OpcjaOpis
[ ]Wyświetl zarówno wybrany punkt ostrości, jak i otaczające punkty ostrości.
[ Wyłącz ]Wyświetl tylko wybrany punkt ostrości.

A Ustawienia niestandardowe: precyzyjna regulacja ustawień aparatu