a10: AF przy słabym oświetleniu

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

Wybierz opcję [ Wł. ], aby uzyskać dokładniejsze ustawianie ostrości w warunkach słabego oświetlenia, gdy jako tryb ustawiania ostrości wybrano AF-S lub gdy wybrano AF-A i fotografujesz w trybie AF-S .

  • Ta opcja działa tylko w trybie zdjęć.
  • W trybie b opcja [ AF przy słabym oświetl . ] jest ustalona na [ ].
  • AF przy słabym oświetleniu jest wyłączony podczas fotografowania z interwalometrem i nagrywania filmów poklatkowych.
  • Aparat może potrzebować więcej czasu na ustawienie ostrości, gdy wybrana jest opcja [ .].
  • Gdy włączony jest AF przy słabym oświetleniu, na wyświetlaczu pojawi się „Słabe oświetlenie”. Częstotliwość odświeżania wyświetlacza może spaść.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu