a10: AF przy słabym oświetleniu

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

Wybierz opcję [ Wł. ], aby uzyskać dokładniejsze ustawianie ostrości w warunkach słabego oświetlenia, gdy jako tryb ustawiania ostrości wybrano AF-S lub gdy wybrano AF-A i fotografujesz w trybie AF-S .

  • Ta opcja działa tylko w trybie zdjęć.
  • W trybie b opcja [ AF przy słabym oświetleniu ] jest ustawiona na stałe na [ Włącz ].
  • AF przy słabym oświetleniu jest wyłączony podczas fotografowania z interwalometrem i nagrywania filmów poklatkowych.
  • Aparat może potrzebować więcej czasu na ustawienie ostrości po wybraniu opcji [ .].
  • Gdy działa autofokus przy słabym oświetleniu, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Low-light”. Częstotliwość odświeżania wyświetlacza może spaść.

A Ustawienia niestandardowe: precyzyjna regulacja ustawień aparatu