a8: Zawijanie punktu ostrości

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

Wybierz, czy zaznaczanie punktu ostrości „zawija się” od jednej krawędzi ekranu do drugiej. Jeśli wybrane jest [ Zawijanie ], wybór punktu ostrości będzie „zawijał się” od góry do dołu, od dołu do góry, od prawej do lewej i od lewej do prawej, dzięki czemu na przykład naciśnięcie wybieraka wielofunkcyjnego 2 , gdy punkt ostrości znajduje się na podświetlona prawa krawędź wizjera wybiera odpowiedni punkt ostrości na lewej krawędzi ekranu.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu