a6: Aktywacja AF

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

Wybierz, czy spustu migawki można używać do ustawiania ostrości. Jeśli wybrano opcję [ Tylko AF-ON ], aparat nie ustawi ostrości po naciśnięciu spustu migawki do połowy. Ostrość można regulować tylko za pomocą innych elementów sterujących, do których przypisano AF-WŁ. przy użyciu ustawienia osobistego f2 [ Własne sterowanie (fotografowanie) ].

Wydanie bez ostrości

Aby wybrać, czy migawkę można wyzwolić nawet w okolicznościach, w których normalnie byłaby wyłączona, wybierz ustawienie osobiste a6 [ Aktywacja AF ], wyróżnij [ Tylko AF-WŁ .] i naciśnij 2 . Wybranie opcji [ Włącz ] umożliwia zwolnienie migawki w dowolnym momencie.

OpcjaOpis
[ Włącz ]Włączony spust migawki.
[ Wyłącz ]Spust migawki wyłączony.

A Ustawienia niestandardowe: precyzyjna regulacja ustawień aparatu