a6: Aktywacja AF

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

Wybierz, czy do ustawiania ostrości można używać spustu migawki. Jeśli wybrano [ Tylko AF-ON ], aparat nie ustawi ostrości po naciśnięciu spustu migawki do połowy. Ostrość można regulować tylko za pomocą innych elementów sterujących, do których przypisano funkcję AF-ON za pomocą ustawienia osobistego f2 [ Nastawy osobiste (fotografowanie) ].

Nieostre zwolnienie

Aby wybrać, czy migawka może być wyzwolona nawet w warunkach, w których normalnie byłaby wyłączona, wybierz ustawienie osobiste a6 [ Aktywacja AF ], wyróżnij [ Tylko AF-ON ] i naciśnij 2 . Wybranie opcji [ Włącz ] umożliwia zwolnienie migawki w dowolnym momencie.

OpcjaOpis
[ Włącz ]Włączony spust migawki.
[ Wyłącz ]Spust migawki wyłączony.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu