Ładowanie baterii

Przed użyciem naładuj dostarczony akumulator EN-EL25 w dołączonej ładowarce MH-32.

Bateria i ładowarka

  • Podłącz ładowarkę do gniazdka domowego, aby ją naładować. W niektórych krajach lub regionach ładowarka może być dostarczana z podłączonym zasilaczem. Lampka ładowarki miga podczas ładowania i zapala się po zakończeniu ładowania.
  • Akumulator zostanie całkowicie naładowany w ciągu około 2 godzin i 40 minut (w przypadku korzystania z akumulatora EN-EL25a) lub 2 godzin i 30 minut (w przypadku korzystania z akumulatora EN-EL25) (w przypadku akumulatora wyczerpanego).

Jeśli lampka CHARGE szybko miga

Jeżeli lampka CHARGE miga szybko (8 razy na sekundę):

  • Wystąpił błąd ładowania akumulatora : Odłącz ładowarkę, wyjmij i włóż ponownie akumulator.
  • Temperatura otoczenia jest za wysoka lub za niska : Używaj ładowarki w temperaturach mieszczących się w wyznaczonym zakresie temperatur (0–40°C /+32–104°F ).

Jeśli problem będzie się powtarzał, odłącz ładowarkę i zakończ ładowanie. Zanieś akumulator i ładowarkę do autoryzowanego serwisu Nikon .