Ładowanie baterii

Przed użyciem naładuj dostarczony akumulator EN-EL25 w dostarczonej ładowarce MH-32 .

Bateria i ładowarka

Przeczytaj i postępuj zgodnie z ostrzeżeniami i przestrogami zawartymi w „ Dla własnego bezpieczeństwa ” ( Dla własnego bezpieczeństwa ) i „ Dbanie o aparat i baterię: Przestrogi ” ( Dbanie o aparat i baterię: Przestrogi ).

  • Podłącz ładowarkę do domowego gniazdka, aby ją naładować. W niektórych krajach lub regionach ładowarka może być dostarczana z podłączonym adapterem. Kontrolka ładowarki miga podczas ładowania i zapala się po zakończeniu ładowania.
  • Rozładowana bateria zostanie w pełni naładowana po około 2 godzinach i 30 minutach.

Jeśli lampka CHARGE miga szybko

Jeśli lampka CHARGE miga szybko (8 razy na sekundę):

  • Wystąpił błąd ładowania akumulatora : Odłącz ładowarkę, wyjmij i ponownie włóż akumulator.
  • Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka lub zbyt niska : Używaj ładowarki akumulatora w temperaturze w wyznaczonym zakresie temperatur (0–40 °C /+32–104 °F ).

Jeśli problem będzie się powtarzał, odłącz ładowarkę i zakończ ładowanie. Zanieś akumulator i ładowarkę do autoryzowanego serwisu firmy Nikon.