Ładowanie baterii

Przed użyciem naładuj dostarczony akumulator EN-EL25 w dostarczonej ładowarce MH-32.

Akumulator i ładowarka

Przeczytaj i postępuj zgodnie z ostrzeżeniami i przestrogami w części „Dla własnego bezpieczeństwa” (Dla Twojego bezpieczeństwa ) i „Konserwacja aparatu i akumulatora: przestrogi” (Dbanie o aparat i akumulator: Przestrogi ).

  • Podłącz ładowarkę do domowego gniazdka, aby ją naładować. W niektórych krajach lub regionach ładowarka może być dostarczona z podłączonym adapterem. Lampka ładowarki miga podczas ładowania i zapala się po zakończeniu ładowania.
  • Wyczerpany akumulator zostanie w pełni naładowany w ciągu około 2 godzin i 30 minut.

Jeśli lampka CHARGE szybko miga

Jeśli lampka CHARGE miga szybko (8 razy na sekundę):

  • Wystąpił błąd ładowania akumulatora : Odłącz ładowarkę, wyjmij i ponownie włóż akumulator.
  • Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka lub zbyt niska : Ładowarki należy używać w temperaturach mieszczących się w wyznaczonym zakresie temperatur (0–40°C /+32–104°F ).

Jeśli problem będzie się powtarzał, odłącz ładowarkę i zakończ ładowanie. Zanieś akumulator i ładowarkę do autoryzowanego serwisu firmy Nikon.