b1: Łatwa kompensacja ekspozycji

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

Wybierz, czy kompensacja ekspozycji może być wykonywana za pomocą pokrętła sterowania, gdy pokrętło kompensacji ekspozycji jest ustawione na [ C ].

OpcjaOpis
[ Wł. (Automatyczne resetowanie) ]Kompensację ekspozycji można regulować za pomocą pokrętła sterowania. Ustawienie wybrane za pomocą pokrętła sterowania jest resetowane po wyłączeniu aparatu lub po upływie czasu czuwania.
[ ]Kompensację ekspozycji można regulować za pomocą pokrętła sterowania. Kompensacja ekspozycji nie jest resetowana po wyłączeniu aparatu lub po upływie czasu czuwania (w trybie b kompensacja ekspozycji jest resetowana po wyłączeniu aparatu).
[ Wyłącz ]Ustaw kompensację ekspozycji za pomocą pokrętła kompensacji ekspozycji.
  • Włączone w trybach P , S , A i b . W trybie b ustaw ustawienie osobiste b4 [ komp.eksp.tryb b . ] do [ Włącz ]. Łatwa kompensacja ekspozycji nie jest dostępna w innych trybach.
  • Używane pokrętło sterowania różni się w zależności od trybu fotografowania.

A Ustawienia niestandardowe: precyzyjna regulacja ustawień aparatu