d3: Tryb opóźnienia ekspozycji

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

W sytuacjach, w których najmniejszy ruch aparatu może spowodować rozmycie zdjęcia, zwolnienie migawki może zostać opóźnione o około 0,2 do 3 sekund po naciśnięciu spustu migawki.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu