a11: Wbudowana dioda wspomagająca AF

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

Wybierz, czy wbudowana dioda wspomagająca AF świeci, aby pomóc w ustawianiu ostrości w trybie zdjęć, gdy oświetlenie jest słabe.

OpcjaOpis
[ ]W trybie zdjęć oświetlacz będzie świecić zgodnie z wymaganiami, gdy AF-S jest wybrany jako tryb ustawiania ostrości lub gdy AF-A jest wybrany i fotografujesz w trybie AF-S .
[ Wył ]Oświetlacz nie świeci, aby wspomóc operację ustawiania ostrości. Aparat może nie być w stanie ustawić ostrości przy słabym oświetleniu.

Dioda wspomagająca AF

  • Dioda wspomagająca AF ma zasięg około 1–3 m (3 stopy 4 cale – 9 stóp 10 cali) .
  • Podczas korzystania z iluminatora należy zdjąć osłony obiektywu.
  • Nie zasłaniaj diody wspomagającej AF, gdy jest włączona.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu