a12: Pierścień ręcznego ustawiania ostrości w trybie AF

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

Wybierz, czy pierścienia ostrości obiektywu można używać do ręcznego ustawiania ostrości w trybie autofokusa.

OpcjaOpis
[ Włącz ]Autofokus można obejść, obracając pierścień ustawiania ostrości obiektywu (autofokus z ręcznym sterowaniem). Pierścienia ostrości można używać do ręcznego ustawiania ostrości, gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy. Aby ponownie ustawić ostrość za pomocą autofokusa, zdejmij palec ze spustu migawki, a następnie naciśnij go ponownie do połowy.
[ Wyłącz ]Pierścienia ostrości obiektywu nie można używać do ręcznego ustawiania ostrości, gdy wybrany jest tryb autofokusa.

A Ustawienia niestandardowe: precyzyjna regulacja ustawień aparatu