a12: Pierścień ręcznego ustawiania ostrości w trybie AF

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

Wybierz, czy pierścień ostrości obiektywu może być używany do ręcznego ustawiania ostrości w trybie autofokusa.

OpcjaOpis
[ Włącz ]Autofokus można przesterować, obracając pierścień ostrości obiektywu (autofokus z ręczną regulacją). Pierścienia ostrości można używać do ręcznego ustawiania ostrości, gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy. Aby ponownie ustawić ostrość za pomocą autofokusa, podnieś palec ze spustu migawki, a następnie ponownie naciśnij go do połowy.
[ Wyłącz ]Pierścienia ostrości obiektywu nie można używać do ręcznego ustawiania ostrości, gdy wybrany jest tryb autofokusa.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu