När ditt första foto inte kan vänta

Gör mig i ordning

 1. Sätt i batteriet och minneskortet ( Sätta i batteriet och ett minneskort ).

  För information om laddning av batteriet, se " Ladda batteriet " ( Ladda batteriet ).
 2. Fäst ett objektiv ( Montera ett objektiv ).
  • Rikta in indikatorn på kamerahuset med indikatorn på objektivet ( q ) och vrid objektivet i den riktning som visas ( w ).
  • En rem kan fästas på kameran. För mer information, se " Fästa remmen " ( Fästa remmen ).
 3. Slå på kameran och välj sedan ett språk och ställ klockan ( Slå på kameran ).

Ta ( Ta bilder ( b auto ) ) och visa ( Visa bilder ) bilder

 1. Vrid lägesväljaren till AUTO ( b ).
 2. För att fokusera, tryck ned avtryckaren halvvägs (dvs. tryck lätt på avtryckaren och stoppa när den trycks ned halvvägs).
 3. Utan att lyfta fingret från avtryckaren trycker du ner knappen hela vägen för att ta bilden.
 4. Se bilden.