c2: Självutlösare

  1. G -knappen
  2. A meny för anpassade inställningar

Välj längden på slutarfördröjningen, antalet tagna bilder och intervallet mellan bilderna i självutlösarläget.

AlternativBeskrivning
[ Fördröjning av självutlösare ]Välj längden på avtryckarens fördröjning.
[ Antal bilder ]Tryck på 1 och 3 för att välja antalet bilder som tas varje gång avtryckaren trycks ned; välj mellan värden från 1 till 9.
[ Intervall mellan bilder ]Välj intervall mellan bilder när [ Antal bilder ] är mer än 1.