Uppspelningsmapp

  1. G -knappen
  2. D uppspelningsmeny

Välj en mapp för uppspelning.

AlternativBeskrivning
(Mapp namn)Bilder i alla mappar med det valda namnet kommer att synas under uppspelning. Mappar kan byta namn med alternativet [ Lagringsmapp ] > [ Byt namn ] i fototagningsmenyn.
[ Alla ]Bilder i alla mappar kommer att synas under uppspelning.
[ Aktuell ]Endast bilder i den aktuella mappen kommer att vara synliga under uppspelning.