e1: Blixtsynkroniseringshastighet

  1. G -knappen
  2. A meny för anpassade inställningar

Välj blixtsynkroniseringshastighet.

AlternativBeskrivning
[ 1/200 s (Auto FP) ]Automatisk FP-höghastighetssynkronisering är aktiverad med kompatibla blixtenheter och den maximala synkroniseringshastigheten för andra blixtenheter är inställd på 1/200 s.
  • När kameran visar en slutartid på 1/200 s i läge P eller A , aktiveras automatisk FP höghastighetssynkronisering om den faktiska slutartiden är snabbare än 1/200 s. Om blixten stöder automatisk FP-höghastighetssynkronisering kan kameran välja slutartider så snabba som 1/4000 s.
  • I läge S eller M kan användaren välja slutartider så snabba som 1/4000 s när man använder blixtenheter som stöder automatisk FP-höghastighetssynkronisering.
  • I läge S eller M , om slutarhastighetsratten är inställd på X , ställs slutartiden in på 1/200 s.
[ 1/200 s ]Blixtsynkhastighet inställd på valt värde, som kan vara från 1/200 till 1/60 s.
  • Om slutarhastighetsratten är inställd på X i läge S eller M , blir slutartiden densamma som synkroniseringshastigheten.
  • I läge S eller M , om slutarhastighetsratten är inställd på en hastighet som är snabbare än synkroniseringshastigheten, blir slutartiden densamma som synkroniseringshastigheten.
[ 1/160 s ]
[ 1/125 s ]
[ 1/100 s ]
[ 1/80 s ]
[ 1/60 s ]

Fastställande av slutartiden vid gränsen för blixtsynkronisering

I lägena S och M kan slutarhastigheten fastställas till det värde som valts för anpassad inställning e1 [ Blixtsynkroniseringshastighet ] genom att ställa in slutarhastighetsratten på X . Ett X (blixtsynkroniseringsindikator) visas i fotograferingsdisplayen tillsammans med blixtsynkroniseringshastigheten.

Automatisk FP höghastighetssynkronisering

  • Automatisk FP-höghastighetssynkronisering gör att blixten kan användas med den högsta slutarhastigheten som stöds av kameran. När [ 1/200 s (Auto FP) ] väljs, aktiverar kameran automatiskt automatisk FP-höghastighetssynkronisering vid slutartider som är snabbare än blixtsynkroniseringshastigheten. Detta gör det möjligt att välja maximal bländare för minskat skärpedjup även när motivet är motljus i starkt solljus.