d1: CL-läge fotograferingshastighet

  1. G -knappen
  2. A meny för anpassade inställningar

Välj bildframmatningshastighet för kontinuerligt låghastighetsläge; alternativen sträcker sig från [ 4 fps ] till [ 1 fps ].