d7: Tillämpa inställningar för livevisning

  1. G -knappen
  2. A meny för anpassade inställningar

Välj om kameran justerar förhandsvisningen i sökaren eller bildskärmen för att återspegla hur fotograferingsinställningarna kommer att påverka färgtonen och ljusstyrkan på den slutliga bilden. Oavsett vilket alternativ som valts är effekterna av kamerainställningar alltid synliga i videoläge.

AlternativBeskrivning
[ ]Effekterna av ändringar av inställningar som vitbalans, bildkontroller och exponeringskompensation är synliga på fotograferingsskärmen.
[ Av ]
  • Effekterna av ändringar av inställningar som vitbalans, bildkontroller och exponeringskompensation är inte synliga i fotograferingsdisplayen. Nyansen och ljusstyrkan på skärmen kan justeras för att underlätta visningen under långa fotograferingar.
  • En g -ikon visas på fotograferingsdisplayen.