a11: Inbyggd AF-hjälpbelysning

  1. G -knappen
  2. A meny för anpassade inställningar

Välj om den inbyggda AF-hjälpbelysningen ska lysa för att underlätta fokuseringen i fotoläge när ljuset är dåligt.

AlternativBeskrivning
[ ]I fotoläge tänds belysningen efter behov när AF-S är valt för fokusläge eller när AF-A är valt och du fotograferar i AF-S .
[ Av ]Belysningsinstrumentet tänds inte för att underlätta fokuseringen. Kameran kanske inte kan fokusera när ljuset är dåligt.

AF-hjälpbelysningen

  • AF-hjälpbelysningen har en räckvidd på cirka 1–3 m (3 fot 4 tum–9 fot 10 tum) .
  • Ta bort motljusskydden när du använder belysningsinstrumentet.
  • Blockera inte AF-hjälpbelysningen när den är tänd.