d3: Exponeringsfördröjningsläge

  1. G -knappen
  2. A meny för anpassade inställningar

I situationer där minsta kamerarörelse kan göra bilder suddiga, kan avtryckaren fördröjas med från cirka 0,2 till 3 sekunder efter att avtryckaren har tryckts ned.