Innan du kontaktar kundsupport

Du kanske kan lösa eventuella problem med kameran genom att följa stegen nedan. Kontrollera den här listan innan du konsulterar din återförsäljare eller en Nikon-auktoriserad servicerepresentant.

STEG 1Kontrollera listan över vanliga problem.
Vanliga problem och lösningar listas i följande avsnitt:
STEG 2Stäng av kameran och ta ur batteriet, vänta sedan ungefär en minut, sätt tillbaka batteriet och sätt på kameran.
Kameran kan fortsätta att skriva data till minneskortet efter fotograferingen. Vänta minst en minut innan du tar bort batteriet.
STEG 3Sök på Nikons webbplatser.
STEG 4Kontakta en Nikon-auktoriserad servicerepresentant.

Återställer standardinställningar

  • Beroende på aktuella inställningar kan vissa menyalternativ och andra funktioner vara otillgängliga. För att komma åt menyalternativ som är nedtonade eller funktioner som på annat sätt är otillgängliga, försök att återställa standardinställningarna med alternativet [ Återställ alla inställningar ] i inställningsmenyn.
  • Observera dock att trådlösa nätverksprofiler, copyrightinformation och andra användargenererade poster också kommer att återställas. När de har återställts kan inställningarna inte återställas.