Tyst fotografering

  1. G -knappen
  2. C fototagningsmeny

Eliminera slutarljud under fotografering (Tyst fotografering ).

AlternativBeskrivning
[ ]Eliminera vibrationer som skapas av slutaren. Använd för landskap, stilleben och andra statiska motiv. Användning av stativ rekommenderas.
  • Att välja [ ] för [ Tyst fotografering ] tystar inte kameran helt. Kameraljud kan fortfarande höras, till exempel under autofokus eller bländarjustering, i det senare fallet mest märkbart vid bländaröppningar som är mindre (dvs. vid f-tal högre) än f/5,6.
  • Blixtfotografering är inaktiverad.
  • Brusreducering med lång exponering är inaktiverad.
  • Den elektroniska slutaren används, oavsett vilket alternativ som valts för Custom Setting d4 [ Shutter type ].
  • Oavsett vilka inställningar som valts för [ Beep-alternativ ] i inställningsmenyn hörs inga pip när kameran fokuserar eller när självutlösaren är igång.
  • Aktivering av tyst fotografering ändrar bildframmatningshastigheterna för kontinuerliga utlösningslägen (Frame rate rate ).
[ Av ]Inaktivera tyst fotografering.