Blixtkompensation

Blixtkompensation används för att avsiktligt ändra blixteffekten, till exempel för att ändra motivets ljusstyrka i förhållande till bakgrunden. Via alternativet [ Blixtkompensation ] i fototagningsmenyn kan blixteffekten ökas för att få huvudmotivet att se ljusare ut, reduceras för att förhindra bländning eller på annat sätt finjusteras för att ge önskat resultat.

  • Välj mellan värden från −3 till +1 i steg om 1/3.
  • Högre värden gör motivet ljusare, lägre värden mörkare.
  • Vid andra värden än ±0,0 visas en Y -ikon på fotograferingsskärmen.
  • Normal blixteffekt kan återställas genom att ställa in blixtkompensationen på ±0,0. Blixtkompensationen återställs inte när kameran stängs av.