Spara fokusposition

  1. G -knappen
  2. B inställningsmeny

Om den är inställd på [ ] sparas fokuspositionen i samma position som innan kameran stängdes av när du stänger av den och sedan sätter på den igen.

  • Fokuspositionen kan ändras beroende på zoomfunktionen och temperaturförändringar.
  • Denna funktion är endast aktiverad när ett Z-fästeobjektiv med autofokusfunktion är monterat.
  • Om den är inställd på [ On ] kan det ta lite tid innan du kan använda kameran efter att ha slagit på den.