c3: Avstängningsfördröjning

  1. G -knappen
  2. A meny för anpassade inställningar

Välj hur länge monitorn eller sökaren ska vara på när inga åtgärder utförs.

  • Olika inställningar kan väljas för [ Uppspelning ], [ Menyer ], [ Bildgranskning ] och [ Standby-timer ].
  • [ Standbytimer ] bestämmer hur länge monitorn, sökaren eller kontrollpanelen förblir på efter att avtryckaren har tryckts ned halvvägs. Skärmen och sökaren dämpas några sekunder innan standby-timern går ut. Om [ 10 s ] väljs kommer timern att förlängas till 20 sekunder medan i menyn visas.
  • Med undantag för [ Bildgranskning ] förlängs varje avstängningsfördröjning med en minut i självutlösarläge.
  • Längre avstängningsfördröjningar minskar batteriets uthållighet.