b4: b -läge exponeringskomp.

  1. G -knappen
  2. A meny för anpassade inställningar

När den är inställd på [ Avaktivera ] kan exponeringskompensationen inte justeras i läge b .