Uppspelningszoom

Tryck på X eller J för att zooma in på foton som visas i helskärmsläge. Bilder i formatet [ DX (24×16) ] kan zoomas in till maximalt cirka 21× för Large , 16× för Medium eller 10× för Small .

Använda uppspelningszoom

TillBeskrivning
Zooma in/zooma ut
  • Tryck på X -knappen eller använd stretchgester för att zooma in.
  • För att zooma ut, tryck på W ( Q ) eller använd nypa gester.

Ett navigeringsfönster visas när zoomförhållandet ändras, med det område som för närvarande är synligt indikerat med en gul ram. En stapel under navigeringsfönstret visar zoomförhållandet och blir grönt vid 1:1. Navigationsfönstret rensas från displayen efter några sekunder.
Visa andra delar av bildenAnvänd multiväljaren eller glidgester för att se delar av bilden som inte syns på monitorn. Håll multiväljaren intryckt för att snabbt rulla till andra delar av bilden.
Välj ansiktenAnsikten som upptäcks under zoomning indikeras med vita ramar i navigeringsfönstret. Vrid på underkommandoratten eller tryck på guiden på skärmen för att se andra ansikten.
Se andra bilderVrid på huvudkommandoratten för att visa samma plats i andra foton utan att ändra zoomförhållandet (om du väljer en video avbryts zoomningen). Du kan också visa andra foton genom att trycka på e eller f -ikonen längst ned på skärmen.
Avsluta till fotograferingslägeTryck ned avtryckaren halvvägs eller tryck på K -knappen för att avsluta.
Visa menyerTryck på G -knappen för att visa menyerna.