1 Videoinspelningsmenyn: Videoinspelningsalternativ

För att visa videoinspelningsmenyn, välj fliken 1 i kameramenyerna.

Videoinspelningsmenyn innehåller följande poster:

Se även

"Videoinspelning meny standardinställningar" (Standardinställningar för videoinspelningsmenyn )