1 Videoinspelningsmenyn: Videoinspelningsalternativ

För att visa videoinspelningsmenyn, välj fliken 1 i kameramenyerna.

Videoinspelningsmenyn innehåller följande poster:

Se även

" Standardinställningar för videoinspelningsmeny " ( Standardinställningar för videoinspelningsmeny )