a7: Begränsa val av AF-områdesläge

  1. G -knappen
  2. A meny för anpassade inställningar

Välj de AF-områdeslägen som kan väljas med i -menyn eller anpassade kontroller.

  • Markera ett alternativ och tryck på 2 för att välja ( M ) eller avmarkera ( U ). Lägen markerade med en bock ( M ) är tillgängliga för val via underkommandoratten.
  • För att slutföra operationen, tryck på J .