b3: Finjustera optimal exponering

  1. G -knappen
  2. A meny för anpassade inställningar

Använd detta alternativ för att finjustera exponeringsvärdet som valts av kameran; exponeringen kan finjusteras separat för varje mätmetod. Exponeringen kan justeras uppåt för ljusare exponeringar eller ner för mörkare exponeringar i intervallet +1 till −1 EV i steg om 1/6 EV. Standard är 0.

Finjustera exponeringen

Oavsett vilket alternativ som valts för anpassad inställning b3 [ Finjustera optimal exponering ], visas inte ikonen för exponeringskompensation ( E ). Det enda sättet att avgöra hur mycket exponering som har ändrats är att se mängden i finjusteringsmenyn för anpassad inställning b3.