USB strömförsörjning

  1. G -knappen
  2. B inställningsmeny

Välj om valfria laddningsnätadaptrar eller datorer anslutna via USB kan användas för att driva kameran (USB-strömförsörjning). USB-strömförsörjning gör att kameran kan användas samtidigt som förbrukningen av batteriet begränsas.

AlternativBeskrivning
[ Aktivera ]Kameran drar ström från anslutna enheter när den är på. Anslutna enheter kommer också att försörja ström när kameran är avstängd om Bluetooth-uppladdning pågår eller om minneskortets åtkomstlampa lyser.
[ Inaktivera ]Kameran drar inte ström från anslutna enheter när som helst.
  • Ström tillförs endast kameran när batteriet är isatt.
  • En USB-strömförsörjningsikon visas på fotograferingsskärmen när kameran drivs av en extern källa.
  • För mer information, se "Ladda kameran med laddningsnätadaptern" (Laddar kameran med den laddande AC-adaptern ).

Dator USB-strömleverans

  • Innan du använder en dator för att förse kameran med ström, kontrollera att datorn är utrustad med en USB-kontakt av typ C. Använd en UC-E25 USB-kabel (säljs separat) för att ansluta kameran till datorn.
  • Beroende på modell och produktspecifikationer kommer vissa datorer inte att leverera ström till kameran.

"Strömleverans" kontra "laddning"

Strömförsörjningen för kameraoperationer hänvisas till som "strömleverans", medan termen "laddning" används när ström tillförs endast för att ladda kamerabatteriet. Förhållandena under vilka strömmen från externa enheter används för att driva kameran eller ladda batteriet visas nedan.

Alternativ valt för [USB-strömleverans]KameraExtern strömkälla används för
[ Aktivera ]På*Kraftleverans
AvLaddar
[ Inaktivera ]På*
AvLaddar
  1. Inkluderar tillfällen då strömbrytaren är i "OFF"-läget men Bluetooth-uppladdning pågår eller minneskortets åtkomstlampa lyser.