Informationsdisplay

  1. G -knappen
  2. B inställningsmeny

Justera utseendet på informationsdisplayen efter ljusförhållandena.

Mörkt på ljus
Ljus på mörker
AlternativBeskrivning
w[ Mörkt på ljus ]För att göra displayen lättare att läsa på ljusa platser lyser monitorn och bokstäverna visas i svart.
x[ Ljus på mörker ]För att göra displayen lättare att läsa på mörka platser, dimper monitorn och bokstäverna visas i vitt.