Betyg

  1. G -knappen
  2. D uppspelningsmeny

Betygsätt bilder.

  • Markera bilder med multiväljaren 4 eller 2 .
  • Tryck på 1 eller 3 för att välja ett betyg från noll till fem stjärnor, eller välj d för att markera bilden som en kandidat för senare radering.
  • För att se den markerade bilden zoomad in, tryck och håll ned X -knappen.
  • Tryck på J för att spara ändringarna.